Zwrot towaru

Informacje o zwrotach i reklamacjach.

1. Prawo odstąpienia od umowy
2. Informacja o sposobie złożenia reklamacji
3. Informacja o platformie ORD

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (La Galerie Sp. z o.o., kontakt@lagalerie.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą). Mogą Państwo skorzystać z wzoru zamieszczonego poniżej formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Katarzyna Zając, ul. Cecylii Śniegockiej 10/9, 00-430 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: La Galerie Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 17/13, 30-504 Kraków,  adres e-mail: kontakt@lagalerie.pl
– Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
…………………………………………….
– Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

( *) Niepotrzebne skreślić

2. REKLAMACJE

Reklamacje można złożyć pocztą elektroniczną na adres kontakt@lagalerie.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 605 614 385, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego:

  • zgłaszanego roszczenia
  • krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację
  • danych kontaktowych Konsumenta.

W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.

3. INFORMACJA O PLATFORMIE ODR (Online Dispute Resolution).

Rozwiązywanie sporów konsumenckich drogą elektroniczną:

Informujemy, iż konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i reklamacji. Chcąc skorzystać z tego rozwiązania, konsument powinien wypełnić formularz na stronie unijnej platformy ODR, która dostępna jest pod adresem:https://webgate.ec.europa.eu/odr.